Basına ve Kamuoyuna

Bilindiği üzere işverenler ve işçiler arasındaki en önemli uyuşmazlıklardan başında hak ihlalleri gelmekte, çalışma mevzuatı güçsüzü güçlü karşısında koruma yönünde bir anlayışla adalet zemininde hareket etmektedir. İşçilerin ihlal edilen haklarını aramalarının bir yolunu yasal zemin oluştururken en etkin ve önemli araçlardan birisi de işçilerin kolektif mücadelelerini ortaya koydukları sendikalarıdır.

Bugün sizlerle hem çalışma hukukunun süreçlerini çok yakından takip eden hem de kolektif mücadelenin önemini işçilere yaymaya hayatını adamış bir sendika genel başkanının (EVİD-SEN Genel Başkanı) ironik bir şekilde hakkının ihlalini paylaşacağız. Gülhan BENLİ, 2011 yılında ev işçilerinin örgütlendiği ilk yasal sendikanın kurucularındandır. Hala EVİD-SEN genel başkanlığını yürüten Benli hem ulusal hem de uluslararası platformlarda ev işçilerinin daha insanca bir yaşam ve çalışma hayatına erişebilmeleri için mücadele vermektedir. Ev işçilerine yönelik kamu politikalarının oluşturulması adına da aktif görev alan Benli, sayısız sivil toplum kuruluşu, sendika, uluslararası kuruluş ile işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Ancak bu sefer, ev işçileri maalesef bireysel olarak hakkı gasp edilen Gülhan Benli için seslerini yükseltmekte ve hak arayışı içerisine girmektedir.

Benli, Şubat 2019 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında eski Koç Holding CEO’su Can Kıraç’ın eşine bakım hizmeti sunmak amacıyla 4 ay boyunca çalışmıştır.  Benli’nin 4 aylık çalışma süresi boyunca işveren olarak muhatap olduğu kişi Can Kıraç’ın kızı Aslı Kıraç olmuştur. Burada önemli olan detay Aslı Kıraç’ın bir sigorta şirketi sahibi olmasıdır. Keza Kıraç, kendisi sigorta şirketi sahibi olmasına rağmen Benli’yi dört ay boyunca yanında sigorta primlerini yatırmaksızın çalıştırmış böylece ironik bir hukuksuzluk örneği ortaya koymuştur. Kıraç’ın sadece Benli’yi değil  yanında çalışan diğer hemşire ve hasta bakıcıları da sigortasız olarak çalıştırdığı belirtilmelidir.

Kıraç tarafından Benliye yönelik gerçekleştirilen hukuksuz uygulamalar sadece sigortasız çalıştırma ile sınırlı kalmamış, Benli çalıştığı süre boyunca işvereni tarafından diğer çalışma arkadaşları ile arasına anlaşmazlık sokulması, işveren tarafından psikolojik baskıya maruz bırakılması suretiyle mobbinge uğramıştır.

Benli ve Kıraç arasındaki çalışma ilişkisinin başlangıcında taraflar çalışma süresi üzerinde mutabakata varmalarına rağmen, Benli sürekli olarak anlaşılan günlük çalışma süresinin üzerinde çalıştırılmış, buna mukabil herhangi bir fazla çalışma ücreti kendisine verilmemiştir. Ayrıca bu sürecin sonunda kendisine herhangi bir mücbir neden gösterilmeksizin ve ihbar önellerine uyulmaksızın sözleşmesi feshedilmiştir. Kısacası Benli dört aylık çalışması sürecinde çoklu temelli hak ihlallerine uğramış, süreç işveren Kıraç tarafından kötü niyetli bir şekilde yönetilmiştir.

Burada kamuoyuna ve işveren Kıraç’a genel başkanımız ve arkadaşımız Gülhan Benli’nin tüm haklarının kendisine verilmesini ısrarla talep ettiğimizi bildiririz. Bu doğrultuda Benli’nin yatırılmayan sigorta primlerinin ivedilikle geriye dönük olarak yatırılmasını, fazla çalışma ücretlerinin kedisine hesaplanarak ödenmesini, 2 haftalık ihbar tazminatının verilmesini öncelikle talep ediyoruz. Aksi halde işverene karşı tüm hukuki yolların aranacağını, işveren tarafından gerçekleştirilen usulsüzlüklerin kamuoyuyla daha detaylı paylaşılacağını hatırlatırız. Ayrıca belirtmek isteriz ki gerçekleştirilen hukuksuzluk sadece Benliye yönelik bireysel bir suç değildir. Dolayısıyla bu süreçte özelde Benli genel olarak ev işçileri haklarını alana kadar EVİD-SEN, ilişki ve iletişim içerisinde olduğu tüm paydaşlarını da devreye sokarak örgütlü mücadeleden gelen gücünü hem haksızlıklarla mücadele hem de kamuoyunu aydınlatma adına kullanacaktır.

Saygılarımızla,

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası